Lớp học nổi bật

Lớp nổi bật

Lớp NO20_05

VỊT XÀO KIỂU THÁI
GỎI SOMTUM

06/11/2020

18:15 - 20:30

Còn lại: 26/45

Đối tượng tham gia

Cặp đôi sắp/ mới kết hôn

lớp nổi bật

Lớp NO20_10

PAD THÁI
SÚP VỊT BÁT BẢO

11/11/2020

18:15 - 20:30

Còn lại: 38/45

Đối tượng tham gia

Cặp đôi sắp/ mới kết hôn

LỚP MỚI

Lớp NO20_11

BÒ CUỐN RAU CỦ HONGKONG
MỲ RAMEN NÓNG

12/11/2020

14:15 - 16:30

Còn lại: 51/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

lớp nổi bật

Lớp NO20_12

NGAN CHÁY TỎI
NỘM ĐU ĐỦ TÔM CHUA

13/11/2020

18:15 - 20:20

Còn lại: 30/45

Đối tượng tham gia

Cặp đôi sắp/ mới kết hôn

Các lớp học hiện có

LỚP MỚI

Lớp NO20_15

CƠM NẮM CÁ HỒI
SÚP MISO RONG BIỂN

15/11/2020

9:15 - 11:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Ba mẹ và bé (6-11 tuổi)

LỚP NỔI BẬT

Lớp NO20_13

MỲ TRỘN CAY HÀN QUỐC
GỎI BÒ RAU THƠM

14/11/2020

9:15 - 11:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

lớp nổi bật

Lớp NO20_12

NGAN CHÁY TỎI
NỘM ĐU ĐỦ TÔM CHUA

13/11/2020

18:15 - 20:20

Còn lại: 30/45

Đối tượng tham gia

Cặp đôi sắp/ mới kết hôn

LỚP MỚI

Lớp NO20_11

BÒ CUỐN RAU CỦ HONGKONG
MỲ RAMEN NÓNG

12/11/2020

14:15 - 16:30

Còn lại: 51/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

lớp nổi bật

Lớp NO20_10

PAD THÁI
SÚP VỊT BÁT BẢO

11/11/2020

18:15 - 20:30

Còn lại: 38/45

Đối tượng tham gia

Cặp đôi sắp/ mới kết hôn

lớp mới

Lớp NO20_09

MỲ TRỘN CAY HÀN QUỐC
GỎI BÒ RAU THƠM

10/11/2020

14:15- 16:30

Còn lại: 31/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

lớp mới

Lớp NO20_08

GỎI TÔM NHIỆT ĐỚI
PANCAKE KHOAI TÂY PHÔ MAI...

08/11/2020

9:15- 11:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Ba mẹ và bé (6-11 tuổi)

lớp mới

Lớp NO20_06

ỐC HƯƠNG XÀO BƠ XỐT TRỨNG...
NGAO TRẮNG HẤP KIỂU THÁI

07/11/2020

9:15 - 11:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

1
Bạn cần hỗ trợ?