Lớp học nổi bật

LỚP MỚI

Lớp 21AP20

CƠM HẢI SẢN PAELLA
SALAD GÀ NƯỚNG CAM

20/04/2021

18:15-20:30

Còn lại: 5/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

lớp mới

Lớp 21AP26

GÀ CAY CUNG BẢO
CƠM CHIÊN GIÒN HẢI SẢN

27/04/2021

14:15-16:30

Còn lại: 62/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

LỚP MỚI

Lớp 21AP22

VỊT RIỀNG ÁP CHẢO
GỎI XOÀI TÔM KHÔ

23/04/2021

18:15-20:30

Còn lại: 29/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

Các lớp học hiện có

lớp mới

Lớp 21AP28

CƠM HẢI SẢN PAELLA
SALAD GÀ NƯỚNG CAM TƯƠI

29/04/2021

18:15-20:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

lớp mới

Lớp 21AP26

GÀ CAY CUNG BẢO
CƠM CHIÊN GIÒN HẢI SẢN

27/04/2021

14:15-16:30

Còn lại: 62/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

LỚP MỚI

Lớp 21AP24

GÀ CHIÊN BỎNG NGÔ
TRÀ SỮA SƯƠNG SÁO

24/04/2021

14:15-16:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Ba mẹ và bé (6-11 tuổi)

LỚP MỚI

Lớp 21AP23

TRỨNG HẤP KIỂU NHẬT
PIZZA MỲ HẢI SẢI

24/04/2021

9:15-11:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Ba mẹ và bé (6-11 tuổi)

LỚP MỚI

Lớp 21AP22

VỊT RIỀNG ÁP CHẢO
GỎI XOÀI TÔM KHÔ

23/04/2021

18:15-20:30

Còn lại: 29/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

LỚP MỚI

Lớp 21AP20

CƠM HẢI SẢN PAELLA
SALAD GÀ NƯỚNG CAM

20/04/2021

18:15-20:30

Còn lại: 5/80

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

lớp mới

Lớp 21AP18

SALAD TÔM SÚ BÁNH ĐA
MỲ Ý XÚC XÍCH

17/04/2021

14:15-16:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Ba mẹ và bé (6-11 tuổi)

LỚP MỚI

Lớp 21AP14

GỎI TÔM TIẾN VUA
CƠM CHIÊN MACCA

14/04/2021

18:15-20:30

HẾT CHỖ

Đối tượng tham gia

Tất cả những người yêu thích nấu ăn

1
Bạn cần hỗ trợ?